Kongre Katılım Koşulları

KONGREYE KATILIM KOŞULLAR

Özet ve Tam Metin Gönderimi ve Değerlendirme

 

Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin Türkçe ve İngilizce olarak 17 Aralık 2023 tarihine kadar https://……………             adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri Bilim Kurulunu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Bildiri özetleri Kongre konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü açılarından hakemler tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.

Tam metinlerin ise en geç 1 Mart 2024 tarihine kadar https://……..  adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinler de yine hakemler tarafından özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Kongre Programına dâhil edilecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Bildiri özet kitapçığı ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacak olup Kongre Bildiriler kitabı basılacaktır.

Kongreye katılacak olanların yol ve konaklama giderleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından karşılanacaktır. Müşterek katılımlarda yalnızca bir katılımcının masrafları karşılanacaktır.